Privatezza

L-informazzjoni miġbura fuq dan is-sit titqies bħala kunfidenzjali, u ma jsir ebda użu minnha f'forma ta' distribuzzjoni jew tqassim ma' terzi. Il-Merlin ma żżommx informazzjoni li tista' tidentifika lil dak li jkun, ħlief fejn min qed juża s-sit speċifikament jagħti din l-informazzjoni f'dan is-sens.

Il-Merlin ma żżomm ebda dettall ta' credit card jew informazzjoni oħra marbuta ma' ħlas, u t-tranżazzjonijiet ta' bejgħ isiru direttament mal-Paypal u/jew faċilitajiet oħra ta' e-ħlas li jistgħu jkunu offruti minn żmien għal żmien fuq dan is-sit.

Ikkuntattjana
Merlin Publishers
42, Triq Mountbatten,
Il-Blata l-Bajda HMR1574,
MALTA.

(+356) 21246472